Werkwijze

 

Tijdens het eerste contact maken we een afspraak over:

  1. welke domeinnaam

  2. zelf beheer of bij webmaster

  3. waar is de website voor bedoeld

  4. stijl en kleurstelling

  5. bijkomende extra items (bv. gastenboek)

 

 

Dan zelf aanleveren de benodigde materialen: foto's, informatie en dergelijk dit geef

ik dan ook aan.

 

De concept opzet word gemaakt en zal dan ook eerst getoond worden. Dan kunnen er

altijd veranderingen gedaan worden.

 

De webset is pas definitief als de opdrachtgever akkoord geeft. Pas dan zal de set in zijn

geheel worden afgemaakt.

 

Is het in eigen beheer: zal de webset beschikbaar gesteld worden als de betaling binnen

is. Dan kan de opdrachtgever het zipbestand uitpakken en aan de slag.

 

In beheer van de webmaster: ik ga dan over tot het definitief vorm geven en zal dan voor

de site geüpload zal worden, die nog éénmaal in concept laten zien.

Bij akkoord ga de site definitief online als de betaling binnen is.

 

Ten alle tijden blijven de door de opdrachtgever verstrekte materialen in hun bezit, dit

geldt ook voor de in opdracht gemaakte items.

Ieder design is slechts éénmalig beschikbaar, zodat dubbelingen niet kunnen voorkomen.